Degut a la situació actual la programació a GRAF s'ha vist afectada. A la fase 1 de la desescalada alguns dels espais ja es poden visitar amb cita prèvia! Consulteu els seus web i xarxes socials per més informació.

Camins encontrats. Joan Rabascall. Obres: 1975 i 2012

Lloc: Fundació Suñol
Calle Mejía Lequerica 14
08028 Barcelona
Preu: De 3€ a 4€
Exposició

En la primera mostra de Camins encontrats es contraposen dues obres de Joan Rabascall, “Franco hace deporte – Autopistas Concesionaria Española S.A.” (1975) i “Del Big Bang al Big Brother” (2012). El fet de situar una davant de l’altra ens permet comparar dues posicions, dues situacions, dos moments, que posen en relleu qüestions cabdals de la pràctica artística de Rabascall i alhora les situa en el nou context, tot amplificant els punts de vista i els interrogants sobre les mateixes. És evident que aquest encontre de dues úniques obres no esgota ni molt menys la riquesa i la diversitat del treball de Rabascall, però sí evidencia les continuïtats essencials pel que fa a la seva actitud estètica, ètica i política envers la realitat global. Ambdues obres, malgrat les diferències tècniques i estilístiques, denuncien els excessos i la hipocresia de la ideologia consumista tot fent servir els mateixos procediments i llenguatges a través dels quals aquesta es perpetua: el mitjans de comunicació de masses. Davant d’aquest fenomen, el treball de Rabascall afirma la voluntat emancipadora de l’art.

En definitiva, la proposta expositiva “Camins encontrats. Joan Rabascall (obres 1975 i 2012)” aprofundeix en qüestions imprescindibles que afecten, no només la trajectòria artística d’aquest creador, sinó també la pròpia naturalesa de l’art i el fet expositiu tot emfatitzant la reflexió crítica continuada, activitat fonamental per enfortir la situació cultural en el nostre context actual.