Degut a la situació actual la programació a GRAF s'ha vist afectada. A la fase 1 de la desescalada alguns dels espais ja es poden visitar amb cita prèvia! Consulteu els seus web i xarxes socials per més informació.

CAMINS ENCONTRATS – MIRALDA. Obres 1977 i 2015

19:3021:30 h
Lloc: Fundació Suñol
Calle Mejía Lequerica 14
08028 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Inauguració

La Fundació Suñol presenta la segona mostra de Camins encontrats, un projecte que pretén explorar l’abast del sistema expositiu en les vessants d’anàlisi de l’obra d’art, la seva exposició, els procediments que l’envolten, l’autor i la col·lecció a la qual l’obra pertany, oferint al públic el màxim gaudi estètic i intel·lectual de l’experiència de l’art. El projecte es va iniciar amb l’exposició de dues obres de Joan Rabascall al 2016 i en aquesta ocasió s’analitzen dues obres realitzades en diferents contextos de Miralda.

Camins encontrats vol subratllar al màxim el potencial del mitjà expositiu i per això es concep com un petit laboratori on manipular i assajar una bona part de relacions i components actius i significatius del fet expositiu i de l’activitat artística. En aquest context les obres fan de catalitzadores per a una experiència perceptiva, comprensiva i receptiva que involucra el conjunt de treballs, l’artista, la peça concreta i la col·lecció mateixa, a fi i efecte de desencadenar un seguit de reflexions fonamentals a l’entorn de la pràctica de l’art.

El projecte és una proposta conceptualitzada i coordinada per Enric Franch.