Cardona Torrandell. Anys 50

Lloc: Galeria Marc Domènech
Passatge Mercader 12, baixos
08008 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Exposició

“Aquesta exposició que presentem és un esdeveniment destacable. És, des de la dècada dels vuitanta, la primera exposició important dedicada a Cardona Torrandell a la ciutat de Barcelona. És més, es tracta de la primera mostra a la ciutat d’un conjunt significatiu de la seva primera etapa pictòrica des de l’any 1957, quan celebrà la seva primera exposició a les Galeries Laietanes. Aquella exposició, punt de partida de la trajectòria artística de Cardona, fou el tret de sortida d’una vida intensíssima dedicada a la pintura, però també va ser un fet insòlit. Els inicis de Cardona Torrandell, vistos amb perspectiva, són francament atípics. Un jove absolutament desconegut en els ambients culturals de la ciutat, que tan sols conreava la pintura com a afició, irromp amb força en el panorama artístic català. Fins al moment, tan sols se’n coneixia una intensa –tot i que soterrada– dedicació a l’escriptura, però, en cap cas, una inclinació artística.” Bernat Puigdollers

Cardona Torrandell. Anys 50