CCC#82 Luciana Chieregati

20:0021:00 h
Lloc: La Caldera
eugeni d'ors 12
08028 barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Arts en Viu

Mostra del treball en proces: Manual de supervivencia coreográfica en paisajes post apocalípticos en resurgimiento

El meu treball performatiu i coreogràfic té la ficció i la imaginació com a eixos centrals. Construeixo els meus processos inventant pràctiques que activin narratives paral·leles a les del temps capitalista tecno-heroic.

Actualment desenvolupo el Projecte FLORESTA que compta amb materialitzacions de peces escèniques i el Manual desupervivència coreogràfica en paisatges post apocalíptics en ressorgiment que està en procés de creació.

Visitar el bosc i viure el trànsit entre els espais de la ciutat i els de paisatges de predominància no humana és una experiència diària. Situo aquesta nova fase del procés per al Manual a Montjuïc, buscant aquí els espais de ressorgiment possibles per a les practiques del Manual.

El que aquesta experiència m’està tornant és un desenvolupament de les meves atencions i de la meva fisicalitat, a partir de l’activació d’una sèrie de pràctiques que van començar a dibuixar-se en funció de la meva relació amb aquest lloc i temps específic i amb els materials de la meva investigació amb el Projecte Floresta. El trànsit entre ciutat i bosc és el lloc on es desenvolupa la investigació. El meu cos i les relacions que estableix amb l’entorn els llocs d’experimentació. L’escriptura, el manual on col·lectivitzo les eines. Les danses que naixeran d’aquí, el ritual, la invocació, el mode de vida d’un futur-passat-present que és ara.

CCC#82 Luciana Chieregati