19 h. En la Fundación Tàpies Con motivo de la exposición El martell sense mestre, la Fundación Antoni Tàpies acogerá la actividad Massa imaginació, un grupo de lectura en la que se ampliarán algunas de las líneas discursivas del proyecto, para generar un espacio para el diálogo y la puesta en común.Wednesday 9 and 11 and 25.06 07/23/2014> 7 p.m.. In the Tàpies Foundation In the exhibition El martell sense mestre, at the Fundació Antoni Tàpies hold Massa imaginació activity, a reading group which extended some of the discourses of the project, to create a space for dialogue and implementation common."/>

Club de lectura Massa imaginació

Lloc: Fundació Antoni Tàpies
Aragó, 255
08007 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta

Dimecres 11 i 25.06 i 9 i 23.07.2014 > 19 h. A la Fundació Tàpies

En motiu de l’exposició El martell sense mestre, la Fundació Antoni Tàpies acollirà l’activitat Massa imaginació, un grup de lectura en què s’ampliaran algunes de les línies discursives del projecte, per generar un espai per al diàleg i la posada en comú.

Els textos i punts de partida seran:

Derives radicals
A partir de materials d’origen divers, com cartells, fanzins o fulls volants produïts i/o recol·lectats per Xavi Cot durant els anys 70 i 80, reconstruirem alguns dels límits materials d’una escena cultural convulsa, en què la música i el còmic van ocupar un espai central.

Screening the page/Paging the screen, Marjorie Perloff
El llibre no és l’àmbit exclusiu de la lectura i l’escriptura, avui també llegim i escrivim des d’una gran varietat de dispositius electrònics. Una adaptació que sens dubte ha alterat l’ús i la forma d’aquestes dues pràctiques.

Redundancia. La danza y las malícias de la repetición, Roberto Fratini
La repetició és una estratègia formal que estructura bona part de les pràctiques artístiques contemporànies. Ens centrarem en l’aparició d’aquestes formes obstinades en la dansa, i en les narratives que es generen al voltant d’una estètica acumulativa.

The ecstasy of influence. A plagiarism, Joanthan Lethem
Hem de ser originals? Ho hem estat mai? L’apropiació i el plagi són fonamentals per entendre algunes de les praxis que s’esdevenen avui. Més enllà dels debats sobre el geni i la creativitat, quins són els marcs que restringeixen el nostre dret a contaminar-nos d’allò que ens envolta?

Per a més informació i reserves cal escriure un correu electrònic amb l’assumpte “Massa imaginació” a: info@cccanfelipa.cat

Club de lectura Massa imaginació