ComicLAB 2024. Gràfica lliure

Lloc: LAB36
Trafalgar, 36
08010 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Exposició

ARTISTES. Pere Joan, Isa Feu, Calpurnio, Olaf Ladousse, Ana Galvañ, Marc Torices, Fum, Conxita Herrero

COMISSARIAT. Juan Bufill

L’exposició ComicLAB 2024. Gràfica lliure vol reivindicar el valor del còmic com un art potencialment digne d’atenció com el realitzat amb qualsevol altre dels mitjans d’expressió, com qualsevol altra de les arts visuals: pintura, escultura, fotografia, cine o vídeo. I, per fer-ho, reivindica el còmic o historieta gràfica com un art que, en les seves millors manifestacions, mereix ser considerat com un patrimoni cultural que pot – I que de vegades hauria de – ser objecte de col·lecció, preservació amb mitjans institucionals i de difusió no sols en el seu format de llibre, tebeo, revista o àlbum, en suports impresos o digitals, sinó també en el format propi d’altres arts plàstiques: l’exposició a una galeria, museu o centre d’art.

ComicLAB 2024. Gràfica lliure