Conferència de Santiago López Petit: « La figura de l'anomalia»

Anomalia som jo, tu… Artaud. Tothom que vol fugir d’aquesta societat movilitzada, i que en fer-ho es veu obligat a interioritzar la mort. Més exactament: a establir una relació impensada entre la vida i la mort que ens posa la força del dolor a les nostres mans.

Conferència de Santiago López Petit: « La figura de l’anomalia»