Conferència sobre No Res / John Cage 1949

Lloc: L'Automàtica
Legalitat, 18
08024 Barcelona
Preu: 6€
Concert

En versió interpretativa de  Orquestra del Caos
Josep Manuel Berenguer,  Francesc Llompart, Clara Garí, Jordi Salvadó

I have nothing to say, and I am saying it, and this is poetry as I need it.

John Cage va dir la Lecture on Nothing per primera vegada l’any 1949 a l’Artists’ Club.
La conferència està estructurada com una partitura musical. Les paraules i els silencis tenen el mateix valor que està extremament pautat. En ella s’explica que en art, com a la vida, no es tracta d’arribar enlloc, sinó de passar, de fer camí. Només així la natura s’expressa i es desplega com un paisatge infinit. Això és el que Cage va aprendre del seu mestre Zen D.T. Suzuki.
Però perquè  la Conferència sobre No Res prengui tot el seu sentit cal no només que es digui com està indicat. També cal que qui escolta es deixi fer, es deixi dir, es deixi conduir enlloc, sense imposar opinions ni els raonaments que s’esperen d’una conferència.
Benvinguts a escoltar l’obra de Cage i a acceptar l’optimisme d’una autèntica anunciació.
La  versió de la Conferència sobre No Res que presenta l’Orquestra del Caos és a quatre veus i per primera vegada en llengüa catalana.

Traducció de Clara Garí amb el suport de Jordi Vintró i Carme Pardo
Revisió de la partitura Josep Manuel Berenguer

Un projecte de Nau Côclea i Orquestra del Caos
www.naucoclea.com

Conferència sobre No Res / John Cage 1949