Donada la situació de fragilitat que pateix la programació cultural de la ciutat, recomanem revisar el web de cada espai per si hi ha canvis o anul·lacions.
Molta força!

Convocatòria del Concurs d’Arts Visuals Premi Miquel Casablancas 2017

Lloc: Sant Andreu Contemporani
Gran de Sant Andreu, 111
08030 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Convocatòries

Sant Andreu Contemporani obre la convocatòria del Concurs d’Arts Visuals Premi Miquel Casablancas 2017, un premi d’art jove d’abast nacional que contempla quatre modalitats: OBRA, PROJECTE, PUBLICACIÓ i COMUNICACIÓ GRÀFICA.

Poden concursar tots els creadors i col·lectius artístics, nacionals o estrangers, residents a l’estat espanyol, nascuts després de l’1 de gener de 1981. En el cas dels col·lectius, es requereix que almenys la meitat dels membres que l’integren compleixin aquests requeriments.

La participació a la convocatòria suposa l’acceptació íntegra de las bases.

La presentació de propostes es realitzarà exclusivament on-line. Els artistes interessats a participar han de completar els formularis d’inscripció.

Per a l’èxit de la inscripció és imprescindible emplenar correctament els formularis i respectar el format i pes que s’indica per a imatges i documents adjunts. Aquells creadors que utilitzin mitjans audiovisuals en la seva obra poden adjuntar enllaços per al visionat (webs personals, blocs, Vimeo, Youtube…). En el cas de no emplenar íntegrament la informació dels formularis la sol·licitud serà denegada.

El termini màxim d’inscripció on-line és dimecres 15 de març a les 24h.

El jurat d’aquesta edició està format per Julia Morandeira (comissària independent), Jesús Alcaide (comissari independent) i Antoni Hervàs (artista).

Bases de la convocatòria: https://issuu.com/santandreucontemporani/docs/bases_pmc2017

Formulari d’inscripció: https://santandreucontemporani.wufoo.com.mx/forms/premi-miquel-casablancas-2017/

Sant Andreu Contemporani obre la convocatòria del Concurs d’Arts Visuals Premi Miquel Casablancas 2017, un premi d’art jove d’abast nacional que contempla quatre modalitats: OBRA, PROJECTE, PUBLICACIÓ i COMUNICACIÓ GRÀFICA.

Poden concursar tots els creadors i col·lectius artístics, nacionals o estrangers, residents a l’estat espanyol, nascuts després de l’1 de gener de 1981. En el cas dels col·lectius, es requereix que almenys la meitat dels membres que l’integren compleixin aquests requeriments.

La participació a la convocatòria suposa l’acceptació íntegra de las bases.

La presentació de propostes es realitzarà exclusivament on-line. Els artistes interessats a participar han de completar els formularis d’inscripció.

Per a l’èxit de la inscripció és imprescindible emplenar correctament els formularis i respectar el format i pes que s’indica per a imatges i documents adjunts. Aquells creadors que utilitzin mitjans audiovisuals en la seva obra poden adjuntar enllaços per al visionat (webs personals, blocs, Vimeo, Youtube…). En el cas de no emplenar íntegrament la informació dels formularis la sol·licitud serà denegada.

El termini màxim d’inscripció on-line és dimecres 15 de març a les 24h.

El jurat d’aquesta edició està format per Julia Morandeira (comissària independent), Jesús Alcaide (comissari independent) i Antoni Hervàs (artista).

Bases de la convocatòria: https://issuu.com/santandreucontemporani/docs/bases_pmc2017

Formulari d’inscripció: https://santandreucontemporani.wufoo.com.mx/forms/premi-miquel-casablancas-2017/

Sant Andreu Contemporani obre la convocatòria del Concurs d’Arts Visuals Premi Miquel Casablancas 2017, un premi d’art jove d’abast nacional que contempla quatre modalitats: OBRA, PROJECTE, PUBLICACIÓ i COMUNICACIÓ GRÀFICA.

Poden concursar tots els creadors i col·lectius artístics, nacionals o estrangers, residents a l’estat espanyol, nascuts després de l’1 de gener de 1981. En el cas dels col·lectius, es requereix que almenys la meitat dels membres que l’integren compleixin aquests requeriments.

La participació a la convocatòria suposa l’acceptació íntegra de las bases.

La presentació de propostes es realitzarà exclusivament on-line. Els artistes interessats a participar han de completar els formularis d’inscripció.

Per a l’èxit de la inscripció és imprescindible emplenar correctament els formularis i respectar el format i pes que s’indica per a imatges i documents adjunts. Aquells creadors que utilitzin mitjans audiovisuals en la seva obra poden adjuntar enllaços per al visionat (webs personals, blocs, Vimeo, Youtube…). En el cas de no emplenar íntegrament la informació dels formularis la sol·licitud serà denegada.

El termini màxim d’inscripció on-line és dimecres 15 de març a les 24h.

El jurat d’aquesta edició està format per Julia Morandeira (comissària independent), Jesús Alcaide (comissari independent) i Antoni Hervàs (artista).

Bases de la convocatòria: https://issuu.com/santandreucontemporani/docs/bases_pmc2017

Formulari d’inscripció: https://santandreucontemporani.wufoo.com.mx/forms/premi-miquel-casablancas-2017/


Convocatòria del Concurs d’Arts Visuals Premi Miquel Casablancas 2017