Segons l'últim decret que es va aprovar el passat dia 29 Oct., la activitat cultural estarà anul·lada o molt reduïda els pròxims 15 dies. Això implica que els esdeveniments publicats es poden veure afectats. Recomanem revisar el web de cada espai. Molta força!

Convocatòria ESTADES CREATIVES 2020 (Casa Aymat. Espai de creació)

Lloc: Casa Aymat
Villà, 68
08173 San Cugat
Convocatòries

ESTADES CREATIVES 2020
Les estades creatives pretenen recolzar la producció artística, posant a disposició del resident els espais i els recursos que ofereix Casa Aymat Espai de Creació.
S’adreça a qualsevol persona amb dedicació professional o en vies de professionalització en el sector de la creació artística contemporània.

PRESTACIONS
• Possibilitat de disposar d’un espai de treball segons justificació del projecte presentat
• Difusió, documentació i comunicació del projecte
• Ajut econòmic a la producció, si s’escau (import a acordar)
• Accés al centre de dilluns a divendres, de 8.30 a 21.30h de forma ininterrompuda
• L’estada creativa no contempla espai de residència

SOL·LICITUD
S’ha de presentar proposta mitjançant un únic arxiu en format pdf (de menys de 3MB) a l’adreça de correu electrònic casaaymat@santcugat.cat, amb el codi ESTCREA com a tema del missatge, aportant:
• Currículum professional i descripció conceptual del treball de l’artista o col·lectiu (si s’escau)
• Justificació de la necessitat de disposar d’un espai i els recursos associats (màxim 1 full)
• Proposta de calendari i preferència temporal, amb justificació, si s’escau
• Proposta econòmica d’ajut a la producció i les possibles partides
• Proposta de retorn
• Selecció de treballs produïts fins la data de presentació (màxim 3 fulls)

CONDICIONS DE CESSIÓ
Oferir una proposta de retorn. Es valorarà positivament la vinculació de la proposta amb les activitats i programació pròpia dels Centres d’Art de Sant Cugat.
Citar la marca Casa Aymat Espai de Creació i introduir el logo de l’Ajuntament de Sant Cugat a les comunicacions futures del projecte resultant.
Uns mínims d’assistència presencial al centre (pactada segons necessitats).
La selecció de les propostes anirà a càrrec de l’equip tècnic i gestor del centre, i estarà condicionada a la disponibilitat de l’espai i el pressupost.

CRITERIS DE VALORACIÓ
• Originalitat de la proposta
• Adequació de la proposta a l’espai, calendari i pressupost
• Proposta de retorn

DATES
Presentació de propostes: tot l’any

Convocatòria ESTADES CREATIVES 2020 (Casa Aymat. Espai de creació)