Convocatòria oberta per MEMBRANA – Residència artística per una aproximació crítica a la interfície

11:0212:02 h
Lloc:
Emilia Coranty, 16 – Can Ricart 
08018 Barcelona
Convocatòries, Residències

Paraules clau: investigació artística, arts visuals, disseny d’interfície, crítica de la interfície, software studies, estudis culturals, teoria dels mitjans de comunicació, semiòtica, cultura oberta, disseny participatiu, posthumanisme, nou materialisme.

Resum

El programa MEMBRANA – Residència artística per una aproximació crítica a la interfície, té com a objectiu proporcionar suport a un/a artista visual interessat/da en el desenvolupament d’una obra basada en el concepte d’interfície. L’artista desenvoluparà el seu projecte durant una residència de sis setmanes a Hangar (Barcelona). Ell/ella també serà convidat/da a participar en la investigació en curs del grup de recerca PIPES_BCN que implica la redacció d’un Manifest per una aproximació crítica a la Interfície.

 

Estem buscant a un/a artista que vulgui treballar sota una perspectiva crítica entorn a les interfícies gràfiques o tangibles i que estigui disposat/da a contribuir, a través de la materialització de una obra d’art, a la investigació que estem duent a terme.

 

L’obra d’art es pot desenvolupar en qualsevol mitjà artístic. Animem als/les artistes a presentar propostes que plantegin enfocaments crítics als principals temes relacionats amb les interfícies.

1. El context

PIPES_BCN és un grup de recerca format per investigadors d’Hangar Centre de Recerca i Producció d’Arts Visuals (Barcelona) i la UOC-Universitat Oberta de Catalunya (UOC) que treballen en el marc del projecte europeu PIPES.

PIPES és un projecte de col·laboració de quatre organitzacions culturals europees: ZKM | Karlsruhe, CIANT (Praga), HANGAR (Barcelona) i Brainz (Praga). Es tracta d’un projecte amb ambicions creatives i tecnològiques. Des d’aquest es dóna suport a la interacció interdisciplinària entre artistes visuals, especialistes en comunicació, acadèmics, arquitectes, activistes i ciutadans amb l’objectiu d’experimentar amb nous models i mitjans simbòlics de la comunicació.Un dels resultats del projecte és la creació d’eines interactives per crear nous contextos per a l’intercanvi i la interacció, a partir de l’anàlisis dels símbols de comunicació i de les expressions simbòliques.

 

PIPES_BCN té com a objectiu generar un estat de la qüestió sobre les interfícies. Més específicament, l’equip d’investigació de PIPES_BCN està treballant en el desenvolupament d’un Manifest per una aproximació crítica a la interfície, amb l’objectiu de donar un marc conceptual per reflexionar críticament sobre les interfícies. Estem interessats en les dimensions ètiques, polítiques, estètiques, semiòtiques i també pragmàtiques de les interfícies, en repensar el seu disseny i els models d’ús, i al mateix temps crear interfícies més col·laboratives i obertes.

Marc teòric

Una interfície és una superfície de contacte, que reflecteix les propietats físiques dels interactors, les funcions a realitzar, i l’equilibri del poder i el control. Aquesta definició posa l’accent en el fet que les interfícies no són espais neutres. No obstant això, el disseny d’interfícies en l’actualitat tendeix a ocultar l’estructura d’interfície per tal de ser més fàcil d’usar i al fer això, la interfície dóna la il·lusió de neutralitat. Per tant, creiem que és necessari un nou conjunt de mètodes i enfocaments que ajudi a comprendre les ideologies que s’amaguen darrera de les interfícies.

L’art contemporani sovint tracta amb la temàtica de la interfície. La mediació i la remediació*, la creació de formes inusuals per accedir a la informació, o la reapropiació de les interfícies existents són pràctiques comuns en aquest camp. Per exemple, alguns artistes utilitzen plataformes digitals existents per les seves produccions, altres les “hackegen” o les utilitzen de maneres no convencionals, i alguns creen les seves pròpies interfícies. Tots ells qüestionen la interfície d’una manera o altra, evidenciant-ne la seva presència.

 

*Remediació en termes de nous mitjans, és la representació d’un mitja en un altre (Jay David Bolter i Richard Grusin, 1999)

El Manifest per una aproximació crítica a la interfície

El Manifest per una aproximació crítica a la interfície és un text en procés que pretén recollir les principals idees que estem treballant durant la investigació. Està  enfocat en l’ètica, la política, l’estètica, la poètica, la semiòtica i la pragmàtica de les interfícies perquè considerem que aquests eixos entrecreuen els processos de conceptualització, disseny, creació i desenvolupament d’interfícies i per tant aquests eixos estan creuant també les seves interpretacions i usos. A més, estem treballant en conceptes controvertits tals com la col·laboració, l’obertura, la transparència o la simetria, tot afegint tensions no resoltes en aquest camp. Ens agradaria que el projecte de l’artista resident impulsi un diàleg amb els conceptes del Manifest per una aproximació crítica a la interfície i que contribueixi als mateixos objectius que la nostra investigació des d’un enfocament artístic.

2. Objectius de la residència

Els objectius de la residència són:

– Donar suport a la creació d’una obra basada en una aproximació crítica al concepte d’interfície. Aquesta obra d’art es pot desenvolupar en qualsevol disciplina artística.
– Obtenir noves contribucions pel desenvolupament conceptual delManifest per una Interfície Crítica.

3. Participants elegibles

La participació està oberta a tots els artistes visuals de totes les edats i nacionalitats que treballin en qualsevol mitjà artístic. Especialment els interessats en:

– Reapropiació d’interfícies.

– La cultura oberta i lliure.

– Interfícies d’usuari tangibles, interfícies gràfiques d’usuari.

– El qüestionament dels models i estratègies de comunicació contemporanis.

– Ciències de la informació.

4. Període de residència

El període de residència és del 15 d’abril al 30 de maig 2015 (sis setmanes).

5. Pressupost i quantia de la subvenció

– Honoraris: 1.500 € (import brut).

– Dietes: € 600 (import brut).

– Costos de producció: fins a 400 euros.

– Despeses de viatge: Fins a 700 euros.

– Allotjament i espai de treball.

– Ús d’equips.

– Assessorament tècnic.
La residència no inclou assegurança. És obligatori que l’artista tingui una assegurança mèdica vàlida durant el període de residència.

6. Condicions

– La sol·licitud s’ha de presentar mitjançant el formulari en línia.

– Cada artista ha de respondre a la crida amb un sol projecte.

7. Compromisos de l’artista seleccionat/da

L’artista seleccionat/da haurà de:

– Contribuir als continguts del Manifest per una Interfície Crítica.

– Documentar el procés de treball durant la residència i fer aquesta informació accessible un cop acabada la residència.

– Fer una presentació del seu projecte durant el període de residència.

– Registrar el seu projecte sota una llicència oberta.

8. Procés de selecció

Els sol·licitants hauran d’omplir el formulari en línia amb la següent informació:
1. Dades personals

Nom

Cognom

Adreça completa (si us plau inclogui ciutat i país)

Número de telèfon

Correu electrònic

Repetiu el correu electrònic

Data de naixement

Nacionalitat

2. Breu biografia (500 caràcters inclosos els espais)

3. Currículum vitae (1500 caràcters incloent espais).

4. Descripció del projecte, incloent:

Resum del projecte (500 caràcters incloent espais)

Tags relacionats (5 tags)

Objectius (300 caràcters incloent espais)

Resultats esperats (300 caràcters incloent espais)

Metodologia (500 caràcters incloent espais)

Com es documentarà el projecte (300 caràcters incloent espais)

Pla de treball (500 caràcters incloent espais)

Necessitats tècniques (300 caràcters incloent espais)

 

IMPORTANT:

– El resum del projecte ha de ser presentat en anglès. Les altres seccions de la sol·licitud poden ser presentades ja sigui en anglès, espanyol o català. Les sol·licituts que no incloguin la informació requerida i / o s’excedeixen de les limitacions establertes no es donaran per válids.

 El comitè de selecció pot posar-se en contacte amb els artistes preseleccionats per una entrevista.

9. Comitè de selecció

El comitè de selecció està compost per:

2 representants d’Hangar.

2 representants de la Universitat Oberta de Catalunya.

1 representant de BAU, Escola de Disseny.

1 representant dels socis del Consorci PIPES.

10. Criteris d’avaluació

– L’alineació de la proposta amb el contingut de la convocatòria.

– La capacitat del projecte per contribuir al camp de la investigació de PIPES_BCN.

– Una avaluació realista del temps i l’adequació dels objectius del projecte en el context i els recursos d’Hangar.

– Trajectòria del/la artista.

 

11. Calendari

Data límit d’inscripció: 10 gener 2015 a les 00: 00h (GMT +1).

Anunci dels resultats: Segona quinzena de gener de 2015.

Residència: Del 15 d’abril al 30 de maig 2015 (sis setmanes).

12. Per a més informació, si us plau poseu-vos en contacte amb:

E-mail: pipes(at)hangar.org

Telèfon: +34 93 308 40 41

 

 

MEMBRANA – Residència artística per una interfície crítica és part de les activitats organitzades per PIPES_BCN pel projecte europeu PIPES.

Amb el suport de

comissioeuropea

Convocatòria oberta per MEMBRANA – Residència artística per una aproximació crítica a la interfície