Convocatòria sol·licitud de taller d’estada llarga (fins a 2 anys) a Hangar

12:00 h
Lloc:
Emilia Coranty, 16 – Can Ricart 
08018 Barcelona
Preu: 130€
Convocatòries

Durant el mes de març el jurat d’Hangar realitzarà en una primera fase la preselecció entre totes les sol·licituds rebudes, la selección final serà mitjançant una entrevista personal amb els artistes preseleccionats anteriorment.

Hangar disposa de 18 tallers per a artistes en residència, els quals es poden llogar per a estades llargues (fins a dos anys).

Convocatòria sol·licitud de taller d’estada llarga (fins a 2 anys) a Hangar