Corpus Infinitum

Lloc: MACBA, Museu d'Art Contemporani de Barcelona
Plaça dels Àngels, 1
08001 Barcelona
Preu: De 6€ a 10.50€
Exposició

Com podem entendre l’existència, més enllà de les nocions de natura i món que ens va llegar la Il·lustració? Com podem acostar-nos a tot allò que existeix sense prioritzar el subjecte i la seva suposada sobirania sobre la resta de les espècies? Corpus Infinitum, que aplega el treball cinematogràfic col·laboratiu de Denise Ferreira da Silva (Rio de Janeiro, 1963) i Arjuna Neuman(nascut en un avió el 1984, té dues nacionalitats), avança en aquesta direcció. L’exposició presenta una sèrie de pel·lícules en les quals, a partir dels quatre elements –aigua, terra, foc i aire–, els artistes reflexionen sobre una existència interdependent, apostant per un temps i uns valors que reimaginin el coneixement i la vida d’una altra manera, des d’una perspectiva multiespècie. La mostra inclourà instal·lacions de les pel·lícules que han realitzat fins avui: Serpent Rain (2016), 4 Waters – Deep Implicancy (2019) i Soot Breath // Corpus Infinitum (2020), així com material d’arxiu que hi està relacionat.

En aquestes pel·lícules, la composició i descomposició del món s’estructura a través dels quatre elements de la natura. Són composicions fractals, que se situen entre l’univers quàntic, l’orgànic, la història i la cosmologia, inspirant-se en les arts visuals, les ciències i la filosofia. Les obres són un compendi de micropaisatges i macropaisatges, d’animació i imatges d’arxiu de caràcter documental, muntades d’acord amb referències que van de la mecànica quàntica al blues, passant per filosofies diverses, per maneres de saber contrahegemòniques, per la física clàssica, la teoria colonial i la cartomància.

Corpus Infinitum