CRANC #13 - Eugeni Bonet

20:30 h
Lloc: L'Automàtica
Legalitat, 18
08024 Barcelona
Preu: 5€
Screening

Aquest divendres torna CRANC a L’Automàtica amb una sessió imperdible d’Eugeni Bonet! El programa que ha preparat promet, amb peces que, com és habitual a CRANC, no s’acostumen a veure. L’Eugeni Bonet ho ha resumit així “Aquesta és una sessió d’apòcrifs. Peces que no acostumo a presentar per qüestions o conflictes d’autoria que refuso, refuto i se me’n refoten. Que no és pas el mateix que rebutjar-les”


CRANC #13 – Eugeni Bonet