Da zero. Guido Guidi

Lloc: La Virreina Centre de la Imatge
La Rambla, 99
08002 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Exposició

Guido Guidi (Cesena, Itàlia, 1941) és una figura clau en la renovació de les pràctiques fotogràfiques que s’inicia als anys seixanta. La seva obra ocupa un lloc fonamental en la reflexió entorn del paisatge contemporani, l’urbanisme i l’arquitectura, així com sobre el mitjà fotogràfic. Autor extraordinàriament prolífic, Guidi no ha deixat d’interrogar-se sobre l’acte de veure mitjançat per la càmera. Un qüestionament que s’ha anat desplegant a través d’un intens diàleg entre la fotografia, amb les seves històries i les seves materialitats, i allò que es decanta en els seus marges, en els intervals semiurbans de la província o en les zones ignorades del paisatge postindustrial.

A través de més de dues-centes cinquanta fotografies, aquesta exposició de caràcter retrospectiu —la més àmplia dedicada a Guidi fins avui— recorre la seva trajectòria des de les primeres preses, realitzades amb tan sols quinze anys, fins als seus projectes més recents, atenent diferents moments de la seva carrera essencials per a conèixer l’abast del seu pensament visual. De manera irreverent a vegades, tàcitament en la major part dels casos, el seu treball ha subvertit alguns llocs comuns sobre on fotografiar o com està estipulat mirar, una certa normativitat del veure. Mitjançant presumptes errors, d’enquadraments inusuals i, sobretot, de la insistent orientació cap a les zones imprevistes del que és suposadament anodí, Guidi ha dut a terme la seva proposta fonamentada en una fotografia com a procés de comprensió, sempre obert al que sorgeix de l’experiència viscuda durant la presa, així com a les múltiples lectures que puguin gestar-se a partir de la seqüenciació que adopti la imatge fotogràfica en publicar-se.

El títol de l’exposició, Da zero [De zero], no només al·ludeix a la precocitat dels seus primers treballs, sinó que també fa referència —en ressonància amb els escrits de Roland Barthes sobre el grau zero de l’escriptura— a una recerca constant sobre el que posa en marxa una fotografia i allò que la fa possible. Tornant  innombrables vegades al mateix lloc per escrutar el present des de l’atenció als més mínims detalls, observant les variacions més ínfimes, l’obra de Guido Guidi s’ha enunciat progressivament a través d’una modalitat expressiva més propera a la interrogació i al tanteig que a l’afirmació, de manera que ha obert un camp de reflexió insospitat allà on menys s’espera; en els intersticis del que sabem. Un procés que, distanciant-se d’una idea reductora de la imatge fotogràfica com a substitut vicari de l’experiència, proposa pensarla com a espai vital d’observació i imaginació potencial.

Comissària: Marta Dahó

Da zero. Guido Guidi