De la gallina a l'ou. Etienne Krahenbul

Lloc: Galeria Joan Gaspar
Consell de Cent 284
08007 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Exposició
De la gallina a l’ou. Etienne Krahenbul