Deborah Joyce Holman: Moment 2

Lloc: Cordova
Carrer de l'Encuny, 24
08014 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Exposició

Moment 2 és una instal·lació de vídeo específica de Deborah Joyce Holman. La pel·lícula, de quatre hores de durada, està protagonitzada per l’artista i intèrpret Rebecca Bellatoni, que recita incansablement fragments de la carregada pel·lícula de Shirley Clarke Portrait of Jason (1967). La reinterpretació de Holman ofereix una meditació sobre la política del retrat i el rebuig.

 

La pel·lícula original Portrait of Jason, que Moment 2 presa com a material de partida, és una obra essencial del cinéma vérité, que la cineasta Shirley Clarke va realitzar capturant al protagonista de la pel·lícula, Jason Holliday, durant dotze hores consecutives. En la pel·lícula, editada en 107 minuts, Holliday, un home negre gai, és alhora vulnerable i coneixedor. Respon a les preguntes que se li plantegen amb soltesa i extravagància, complaent i actuant al mateix temps davant el públic i les suposades idees que el cineasta blanc té d’ell. En Moment 2, l’interès de Holman resideix a complicar la dinàmica, la temporalitat i les relacions de gènere i raça presents en la versió original. En aquesta versió, un cineasta negre queer filma a una dona negra en 2022, cinquanta-cinc anys després de l’estrena de Portrait of Jason. Aquest vídeo, com a gran part de la pràctica de Holman, qüestiona les idees de representació i critica la incessant sobresaturació de traumes negres retratats en la cultura visual i popular, així com l’insaciable consum d’aquests. Això es veu reflectit en Portrait of Jason en la dinàmica entre Clarke i Holliday i en el gran èxit de la pel·lícula entre el públic majoritàriament blanc.

El guió de Moment 2 es compon d’extractes de l’original, seleccionats per Holman, que el protagonista recita una vegada i una altra, aparentment ad infinitum. En lloc de posar en bucle una pel·lícula més curta, la pròpia intèrpret recita els extractes seleccionats en temps real, la qual cosa dona lloc a una actuació desorientadora i silenciosament duradora en la qual cada “bucle” es representa successivament.

Deborah Joyce Holman: Moment 2