GRAF t’apropa la programació de creació contemporània a Catalunya. L'agenda que suma totes les agendes.

DESCOLONITZAR EL MUSEU. Comissariat per Beatriz Preciado

Lloc: MACBA
Plaça dels Àngels, 1
08001 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta

En el marc de la xarxa de museus europea L’Internationale (*) i comissariat per Beatriz Preciado, aquesta
trobada convida una sèrie de crítics, artistes, curadors i activistes a
explorar els llenguatges i les pràctiques de descolonització que posen en
qüestió les narratives i representacions imperials i eurocèntriques que van
fundar el museu dels segles XIX i XX. Si, com assenyalava Foucault, ha començat
el «retorn dels sabers sotmesos», ens preguntem quines són les epistemologies
que aquests sabers «locals, discontinus, desqualificats i no legitimats»
articulen, quines pràctiques artístiques fan proliferar i, finalment, quines
institucions alternatives mobilitzen. En un context acadèmic i museístic on
manquen les referències crítiques a les teories i pràctiques descolonials,
aquesta trobada pretén proporcionar una cartografia de contrarelats i
instruments crítics i crear un fòrum de debat i acció capaç de generar xarxes
de producció i investigació per imaginar col·lectivament la transformació del
museu contemporani

DESCOLONITZAR EL MUSEU. Comissariat per Beatriz Preciado