Deshacer, borrar, activar. Jorge Yeregui

Lloc: àngels barcelona
Carrer Pintor Fortuny, 27
08001 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Exposició

Interessat en les relacions que impliquen les nocions de país, paisatge i territori des de fa més d’una dècada, a Desfer, esborrar, activar, Jorge Yeregui (Santander, 1975) planteja diversos interrogants al entorn de la idea de re-naturalització d’un espai urbanitzat. Fruit d’un llarg procés de recerca en el qual ha seguit les diverses fases d’un projecte de recuperació paisatgística especialment singular com el que ha tingut lloc en el Paratge de Tudela, al parc natural del Cap de Creus, el treball de Yeregui s’ha compassat amb els ritmes de transformació del lloc per a pensar -en imatges- sobre l’abast de les operacions d’espaiament que han transformat el paratge, anteriorment ocupat per un Club Med.

Partint d’aquest paisatge en procés, Desfer, borrar, activar, fa ressonar les accions en el territori per a pensar les seves capes de significat, sense deixar d’assenyalar la necessitat d’aprofundir en les tensions i contradiccions implícites en la idea de re-naturalització, així com de les ambivalents polítiques de greenwashing.

– Marta Dahó, Comissaria

Deshacer, borrar, activar. Jorge Yeregui