Dijous multifocal amb l’Orquestra del Caos

18:0020:00 h
Lloc: Hangar
Emilia Coranty, 16 – Can Ricart
08018 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta

Es poden dur a terme experiències sonores relacionades amb la difusió multifocal, la disposició espacial d’altaveus i la programació per software de comportaments sonors i musicals de tota mena. La disposició clàssica octofònica inicial pot variar al llarg de les sessions segons les necessitats de cada prova i el nombre d’altaveus arribar a 24.

S’ofereix una superfície controladora MIDI DAW iCone iControl Pro amb 8 atenuadors motoritzats de 100 mm, un ordinador MacBook Pro 13” amb una aplicació dedicada que permet la reproducció i l’espacialització d’arxius d’àudio mono o multicanal (1 a 24), a través d’una interfície d’àudio MOTU Traveller (8 entrades i 8 sortides analògiques) que dona senyal als 8 altaveus.

Es pot dur ordinador i interfície pròpis a fi de dur a terme les experiències. Tanmateix, les seves sortides mai no es connectaran directament als altaveus. El senyal d’arribada als altaveus ha de ser limitat pel sistema de l’Orquestra del Caos a fi de prevenir accidents de sobredimensionament dels senyals.
En el cas que els projectes incloguin l’ús del microfonia, cal tenir en compte que aquesta limitació suposa una reducció important del rendiment del sistema, que ha d’estar sempre protegit.

Totes les proves seran supervisades per un assessor tècnic que facilitarà la familiarització amb el sistema i resoldrà qualsevol dubte que es pugui plantejar.

Per accedir a aquest servei y realitzar qualsevol experiència, tan sols es necessari demanar cita prèvia a caos@sonoscop.net, on s’adreçarà una breu explicació de la proposta, a fi de preparar les necessitats de cada sessió.

Dijous multifocal amb l’Orquestra del Caos