El cine-ensayo (o la forma peligrosa de mezclar lo personal con el presente)

Lloc: Hangar
Emilia Coranty, 16 – Can Ricart
08018 Barcelona
Preu: 180 € / (amb descompte d’estudiant i AAVC) 150€
Taller

Aquest taller de creació audiovisual impulsat des de la col·laboració entre HAMACA i HANGAR està dirigit a els qui desitgin treballar la forma del cinema-assaig com a mitjà d’expressió. Es treballarà sota tres aspectes bàsics: Quins compromisos ètics i estètics suposa treballar amb imatges digitals? Com ens relacionem amb la realitat a través de les noves pantalles? Quina posició assumir enfront d’un món audiovisual hipertecnificat?

Calendari: Curs de 21 hores, 7 sessions de 3 hores. Dilluns, octubre – novembre de 2014.
Docent: Andrés Duque
Preu: 180€ / 150€ (amb descompte d’estudiant i AAVC)

El cine-ensayo (o la forma peligrosa de mezclar lo personal con el presente)