Eros. Chechu Álava.

Lloc: Galería Alegría
Ronda de la vía 7
08903 L'Hospitalet
Preu: Activitat gratuïta
Exposició
Eros. Chechu Álava.