Segons l'últim decret que es va aprovar el passat dia 29 Oct., la activitat cultural estarà anul·lada o molt reduïda els pròxims 15 dies. Això implica que els esdeveniments publicats es poden veure afectats. Recomanem revisar el web de cada espai. Molta força!

Convocatòria PROJECTES CURATORIALS D’ART CONTEMPORANI 2019 - Centre d'Art Maristany

Lloc: Centre d'Art Maristany
Àngel Guimerà, 2
08172 Sant Cugat del Vallès
Preu: Activitat gratuïta
Convocatòries

Introducció i objectius

La convocatòria oberta a projectes d’art contemporani del Centre d’Art Maristany (CAM) actua com a plataforma de suport a artistes i comissaris/àries.

L’objectiu d’aquesta convocatòria 2019 és dotar amb suport econòmic a projectes curatorials per a l’elaboració d’un projecte a la sala del Centre d’Art Maristany, tot incentivant la producció i la creació en el sector de les arts visuals contemporànies.

Aquesta convocatòria es planteja amb rotació bianual, alternant els projectes curatorials i els projectes d’artista.

A qui s’adreça?

Aquesta convocatòria s’adreça a qualsevol persona física major d’edat, independentment de la seva procedència, i que sigui comissari/a professional o en vies de professionalització.

Els projectes presentats a aquesta convocatòria no han de tenir una temàtica ni una orientació específica, només cal que siguin coherents amb les línies del centre i amb l’agenda de l’art, la cultura i la societat contemporània.

Funcionament

El projecte seleccionat es mostrarà a la sala d’exposicions del Centre d’Art Maristany del 13 de desembre del 2019 (inauguració) al 2 de març del 2020 (cloenda), i comptarà amb la mediació dels/de les tècnics/ques del centre per al desenvolupament de l’exposició i de les activitats vinculades.

El suport econòmic a la producció i honoraris del projecte seran de fins a 5.000 € (impostos inclosos).

Amb prèvia supervisió i acceptació de l’equip, aniran a càrrec de l’Ajuntament les despeses de gràfica, comunicació, transports, assegurances i personal de muntatge, i aquelles derivades d’activitats.

Criteris de selecció

Es valorarà positivament el projecte d’acord amb la trajectòria professional de l’autor/a i la connexió del projecte amb el context de l’art actual.

També es valorarà l’adequació a la sala d’exposicions (plànols, fotografies disponibles a la web centresculturals.santcugat.cat)

Es valorarà positivament la presentació d’un programa educatiu i d’activitats. En el cas de no tenir-lo i ser el projecte seleccionat, es farà proposta pactada juntament amb els coordinadors/es del centre.

No és necessari que els projectes siguin inèdits, però es valorarà positivament.

Es tindrà en compte un únic projecte per comissari/a.

Sol·licitud

Cal presentar el projecte mitjançant un dossier en format pdf (de menys de 3Mb) a l’adreça de correu electrònic maristany@santcugat.cat, amb el codi ARTCAM com a tema del missatge, aportant el material següent:

– Currículum professional i statement

– Memòria explicativa de la proposta on es farà constar totes les dades que es considerin necessàries per a la millor comprensió del projecte (màx. 3 pàgines). En aquesta memòria s’haurà de detallar els aspectes següents:

  • Finalitats i objectius
  • Proposta de projecte expositiu i dossier gràfic, recollint el concepte i, de manera opcional, la possible implantació a la sala d’exposició (els/les artistes que treballin amb formats audiovisuals hauran d’afegir enllaços als vídeos)
  • Proposta educativa i d’activitats complementàries en el cas de tenir-ne
  • Pressupost associat del cost total del projecte (producció, honoraris, publicacions, etc…)

– Si es considera necessària més informació s’afegirà en un apartat d’Annexes al final del dossier

Comitè de selecció

La selecció del projecte es farà mitjançant un comitè format per:

Alexandra Laudo, comissària

Barbara Held, flautista i artista sonora

Enric Farrés Duran, artista, comissari i editor

Marina Vives, comissària

Salvador Juanpere, artista

Dates rellevants de la convocatòria

La data límit per presentar els projectes és fins el 14 d’abril del 2019, i el resultat es donarà a conèixer a partir del 13 de maig del 2019, mitjançant la web centresculturals.santcugat.cat i les xarxes socials.

El projecte seleccionat serà exposat del 13 de desembre del 2019 al 2 de març del 2020.

Espai on es desenvoluparà el projecte

Centre d’Art Maristany

Carrer d’Àngel Guimerà, 2 – 08172 Sant Cugat del Vallès – 93 165 85 89

Més informació: centresculturals.santcugat.cat

Convocatòria PROJECTES CURATORIALS D’ART CONTEMPORANI 2019 – Centre d’Art Maristany