Convocatòria PROJECTES CURATORIALS D’ART CONTEMPORANI 2019 - Centre d'Art Maristany

Lloc: Centre d'Art Maristany
Àngel Guimerà, 2
08172 Sant Cugat del Vallès
Preu: Activitat gratuïta
Convocatòries

Introducció i objectius

La convocatòria oberta a projectes d’art contemporani del Centre d’Art Maristany (CAM) actua com a plataforma de suport a artistes i comissaris/àries.

L’objectiu d’aquesta convocatòria 2019 és dotar amb suport econòmic a projectes curatorials per a l’elaboració d’un projecte a la sala del Centre d’Art Maristany, tot incentivant la producció i la creació en el sector de les arts visuals contemporànies.

Aquesta convocatòria es planteja amb rotació bianual, alternant els projectes curatorials i els projectes d’artista.

A qui s’adreça?

Aquesta convocatòria s’adreça a qualsevol persona física major d’edat, independentment de la seva procedència, i que sigui comissari/a professional o en vies de professionalització.

Els projectes presentats a aquesta convocatòria no han de tenir una temàtica ni una orientació específica, només cal que siguin coherents amb les línies del centre i amb l’agenda de l’art, la cultura i la societat contemporània.

Funcionament

El projecte seleccionat es mostrarà a la sala d’exposicions del Centre d’Art Maristany del 13 de desembre del 2019 (inauguració) al 2 de març del 2020 (cloenda), i comptarà amb la mediació dels/de les tècnics/ques del centre per al desenvolupament de l’exposició i de les activitats vinculades.

El suport econòmic a la producció i honoraris del projecte seran de fins a 5.000 € (impostos inclosos).

Amb prèvia supervisió i acceptació de l’equip, aniran a càrrec de l’Ajuntament les despeses de gràfica, comunicació, transports, assegurances i personal de muntatge, i aquelles derivades d’activitats.

Criteris de selecció

Es valorarà positivament el projecte d’acord amb la trajectòria professional de l’autor/a i la connexió del projecte amb el context de l’art actual.

També es valorarà l’adequació a la sala d’exposicions (plànols, fotografies disponibles a la web centresculturals.santcugat.cat)

Es valorarà positivament la presentació d’un programa educatiu i d’activitats. En el cas de no tenir-lo i ser el projecte seleccionat, es farà proposta pactada juntament amb els coordinadors/es del centre.

No és necessari que els projectes siguin inèdits, però es valorarà positivament.

Es tindrà en compte un únic projecte per comissari/a.

Sol·licitud

Cal presentar el projecte mitjançant un dossier en format pdf (de menys de 3Mb) a l’adreça de correu electrònic maristany@santcugat.cat, amb el codi ARTCAM com a tema del missatge, aportant el material següent:

– Currículum professional i statement

– Memòria explicativa de la proposta on es farà constar totes les dades que es considerin necessàries per a la millor comprensió del projecte (màx. 3 pàgines). En aquesta memòria s’haurà de detallar els aspectes següents:

  • Finalitats i objectius
  • Proposta de projecte expositiu i dossier gràfic, recollint el concepte i, de manera opcional, la possible implantació a la sala d’exposició (els/les artistes que treballin amb formats audiovisuals hauran d’afegir enllaços als vídeos)
  • Proposta educativa i d’activitats complementàries en el cas de tenir-ne
  • Pressupost associat del cost total del projecte (producció, honoraris, publicacions, etc…)

– Si es considera necessària més informació s’afegirà en un apartat d’Annexes al final del dossier

Comitè de selecció

La selecció del projecte es farà mitjançant un comitè format per:

Alexandra Laudo, comissària

Barbara Held, flautista i artista sonora

Enric Farrés Duran, artista, comissari i editor

Marina Vives, comissària

Salvador Juanpere, artista

Dates rellevants de la convocatòria

La data límit per presentar els projectes és fins el 14 d’abril del 2019, i el resultat es donarà a conèixer a partir del 13 de maig del 2019, mitjançant la web centresculturals.santcugat.cat i les xarxes socials.

El projecte seleccionat serà exposat del 13 de desembre del 2019 al 2 de març del 2020.

Espai on es desenvoluparà el projecte

Centre d’Art Maristany

Carrer d’Àngel Guimerà, 2 – 08172 Sant Cugat del Vallès – 93 165 85 89

Més informació: centresculturals.santcugat.cat

Convocatòria PROJECTES CURATORIALS D’ART CONTEMPORANI 2019 – Centre d’Art Maristany