Imaginaris multiespècies. L’art de viure en un món de contingència i incertesa / Un projecte comissariat per Christian Alonso

Lloc: La Capella
Hospital, 56
08001 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Exposició

Participen: Angela Melitopoulos, Eduardo Ruiz, Tue Greenfort, Vicky Benítez, Pluriversal Radio (Anna Kindgren, Carina Gunnars, Elin Már Øyen Vister, Mirko Nikolić), Mary Maggic, Ruben Verdú, Llapispanc, Chanine Boots, Quimera Rosa, Olga Olivera-Tabeni, Oficina de relació interespècies, Helen Torres, Grup de treball sobre les ecologies híbrides del Delta del Llobregat. 

 

Imaginaris multiespècies ens convida a pensar una noció de comunitat que va més enllà del que és humà. Les artistes se submergeixen en els complexos mons dels microorganismes, les plantes, els animals, els fongs i les tecnomascotes, i posen de manifest que no vivim retallats de l’entorn, sinó que mantenim una relacionalitat constitutiva i una implicació conseqüencial amb un món més ampli. Els seus mètodes situats de conèixer i d’esdevenir amb altres éssers ens permeten entendre com es produeixen espesses ecologies fetes de carnositats, fluids, materials genètics, espores i microxips; ens ofereixen històries que donen forma a mons experiencials travessats per qüestions de classe, gènere i raça, i ens conviden a desenvolupar diferents modalitats d’hospitalitat i cura transespècie.

 

Christian Alonso (Lleida, 1987) és investigador, escriptor i curador resident a Barcelona. És professor d’Història de l’Art a l’escola de disseny ESDi, a la Universitat de Lleida i a la Universitat Oberta de Catalunya. També és coordinador del programa de curadoria On Mediation (2013-2021) i director dels simposis internacionals Ecologies mutants en l’art contemporani (UB-MACBA, 2016-2021). La seva tesi doctoral conjuga l’ecosofia de Félix Guattari i un conjunt de pràctiques eticoestètiques per conceptualitzar l’obra d’art com una tecnologia que produeix maneres de viure postantropocèntriques. Ha treballat aquest tema en projectes expositius (Polítiques del sòl, Centre d’Art Maristany, 2019; Recomposicions maquíniques, Can Felipa, 2017) i editorials (Mutating ecologies in contemporary art, 2019; Recomposicions maquíniques, 2019). caosmosis.net

Imaginaris multiespècies. L’art de viure en un món de contingència i incertesa / Un projecte comissariat per Christian Alonso