GANIVET - Laia Estruch

Lloc:
Carrer dels Flassaders, 40, 08003 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Exposició

El primer ‘Gabinet Brossa’ ha estat encarregat a l’artista Laia Estruch Mata. Amb el nom de ‘Ganivet’ Estruch planteja un escenari-partitura sonor enlairat, que no permet tocar de peus a terra, per reivindicar la condició aèria de la veu i del cos. Com a aspectes destacables del projecte cal apuntar que és la peça més pesada concebuda fins al moment per l’artista i, a la vegada, la primera creació que es penja del sostre. La complexitat tècnica de la proposta confereix molta singularitat a la peça.

A nivell conceptual, ‘Ganivet’ és un escenari ple d’indicacions tatuades al cos que funcionen com una mena de partitura per a l’artista i per a l’espectador i que contribueixen a facilitar-ne el trànsit: un espai personatge que, a la vegada, és el guió i la partitura i també l’anunci del projecte. El conjunt està format per una plataforma inestable que balla i posa en risc l’intèrpret que sosté el cos al damunt de les “costelles”, de la pell tatuada i plena de cicatrius, de l’escenari. D’una banda, l’escenari construeix espais transitables on poder agafar-se i, a la vegada, posa en risc la veu i el cos. De l’altra, les indicacions, a mode de jeroglífics o instruccions, són continguts textuals i gràfics concebuts per Estruch i soldats, a cegues, per Carles Pujol. La fragilitat i la resistència conviuen a la sala per donar pas a una veu que lluita per agafar-se a la matèria i a l’espai.

A banda de la intervenció escultòrica de l’espai, Estruch ha pensat un conjunt d’accions i d’intervencions que podran anar activant i/o transformant la sala durant el temps en què s’aculli la proposta. Es tracta d’un total de tres accions adreçades a públic divers per tal de contribuir a obrir l’espai i els processos creatius a tothom. A la vegada, han estat calendaritzades dues sessions en què l’escenari serà activat amb la voluntat de possibilitar el viatge del visitant des de la veu i el cos, amb l’acompanyament i la presència de l’artista. El projecte ‘Ganivet’, a més, s’acompanya d’un programa de mediació adreçat especialment a centres educatius de secundària.

GANIVET – Laia Estruch