CONVOCATÒRIA ESTADES CREATIVES 2021-2022 - CASA AYMAT

Lloc: Casa Aymat
Villà, 68
08173 San Cugat
Preu: Activitat gratuïta
Convocatòries

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

Les Estades Creatives pretenen recolzar la producció artística, posant a disposició del/ de la resident els espais i els recursos que ofereix Casa Aymat Espai de Creació. S’adreça a qualsevol persona amb dedicació professional o en vies de professionalització en el sector de la creació artística contemporània.

 

Prestacions

– Possibilitat de disposar d’un espai de treball i altres recursos vinculats a les disciplines que es treballen al centre de creació, segons justificació del projecte presentat

– Difusió, documentació i comunicació del projecte

– Ajut econòmic a la producció, si s’escau (import a acordar)

– Accés al centre de dilluns a divendres, de 8.30 a 21.30h de forma ininterrompuda

– L’estada creativa no contempla espai d’habitatge

Sol·licitud

S’ha de presentar proposta mitjançant un únic arxiu en format pdf (de menys de 3MB) a l’adreça de correu electrònic casaaymat@santcugat.cat, amb el codi ESTCREA com a tema del missatge, aportant:

– Currículum professional i descripció conceptual del treball de l’artista o col·lectiu (si s’escau)

– Justificació de la necessitat de disposar d’un espai i els recursos associats (màxim 1 full)

– Proposta de calendari i preferència temporal, amb justificació, si s’escau

– Proposta econòmica d’ajut a la producció i les possibles partides (materials, trasllats i honoraris possibles col·laboradors)

– Proposta de retorn

– Selecció de treballs produïts fins la data de presentació (màxim 3 fulls)

 

Condicions de cessió

Oferir una proposta de retorn.

Citar la marca Casa Aymat Espai de Creació i introduir el logo de l’Ajuntament de Sant Cugat a les comunicacions futures del projecte resultant.

Uns mínims d’assistència presencial al centre (pactada segons necessitats).

La selecció de les propostes anirà a càrrec de l’equip tècnic i gestor del centre, i estarà condicionada a la disponibilitat de l’espai i el pressupost.

 

Criteris de valoració

– Originalitat de la proposta

– Adequació de la proposta a l’espai, calendari i pressupost

– Proposta de retorn.

– Es valorarà positivament la vinculació de l’Estada Creativa al context territorial de Sant Cugat.

 

Dates

Presentació de propostes: tot l’any

Estada: segons disponibilitat

CONVOCATÒRIA ESTADES CREATIVES 2021-2022 – CASA AYMAT