2021_n2

Lloc: PIRAMIDÓN
Concili de Trento, 313, planta 16
08020 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Exposició

Exposició col·lectiva

2021_n2