Exposició individual "Kit" de Laura Sebastianes.

Lloc: PIRAMIDÓN
Concili de Trento, 313, planta 16
08020 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Exposició

Sota el títol “Kit” l’artista Laura Sebastianes (Córdoba 1990) conjuga una mostra de diferents processos que es comuniquen i retroalimenten entre si. Evitant distincions entre cossos escultórics i peces pictòriques, la mostra estableix vincles entre els elements, ja sigui a través de materials compartits tals com les fibres de paper, la cerámica, roca, detalls de plata, o mitjançant conexions de proximitat o en última instánncia contenint-se uns als altres desenvolupant volums i formes de protecció. 

Exposició individual “Kit” de Laura Sebastianes.