L'aigua com a bé comú: Amb Edurne Bagué, Arnau Comas,Teia Puigvert, Xavier Quintana i Jesús Soler

L’aigua és un bé essencial, però ens relacionem amb ella com si no passés d’un bé de consum, acompanyant aquest gest de la fantasia de la seva inesgotabilitat. En aquesta taula es comptarà amb els següent experts/es per entendre les perspectives socials i ecològiques al voltant de l’aigua dels nostres rius: Edurne Bagué, Arnau Comas,Teia Puigvert, Xavier Quintana i Jesús Soler.

Dimecres 15 de desembre de 2021

18.30 h

C. C. La Mercè

 

L’aigua com a bé comú: Amb Edurne Bagué, Arnau Comas,Teia Puigvert, Xavier Quintana i Jesús Soler