CONVOCATÒRIA LES LLEIXES 2022 – 2023 – CAM / CGGATC

Lloc: Centre d'Art Maristany
Àngel Guimerà, 2
08172 Sant Cugat del Vallès
Preu: Activitat gratuïta
Convocatòries

Per a la mostra púbica d’un projecte d’artista o col·lectiu d’artistes que busqui mostrar un projecte inèdit o que encara està en vies de creació, afí a l’àmbit de les arts visuals contemporànies. La convocatòria busca ser un espai que permeti fer provatures pel què fa a una primera mostra pública de projecte, tot i que també s’accepten projectes realitzats si estan dins les línies de treball dels centres. Les propostes seleccionades es mostraran a l’Espai Lleixes del Centre d’Art Maristany (arts visuals contemporànies), o a la Sala 8 (balcó) del Centre Grau-Garriga d’Art Tèxtil Contemporani (arts tèxtils contemporànies), al llarg de sis setmanes de durada i segons calendari pactat amb el centre.

 

Sol·licitud

Adreçar proposta mitjançant un únic arxiu en format pdf (màxim 3 MB) a l’adreça de correu electrònic casaaymat@santcugat.cat, amb el codi LLEIXES com a assumpte del missatge, aportant:

– Currículum professional i descripció conceptual del treball de l’artista o col·lectiu artístic

– Memòria de la proposta, incloent: justificació teòrica i relació d’obres (dossier gràfic amb justificació de la selecció) (màxim 2 pàgines)

– Proposta d’activitats vinculades

– Annexos, si s’escau

 

Dotació econòmica

La dotació econòmica destinada a honoraris del projecte serà de 300 € (impostos inclosos).

Aniran a càrrec de l’Ajuntament les despeses d’activitats vinculades, gràfica, full de sala i comunicació. Al final de temporada el centre editarà una publicació digital amb el recull gràfic i textual de les propostes seleccionades.

Anirà a càrrec de l’artista o col·lectiu seleccionat la tasca de muntatge de l’exposició, i comptarà amb el suport de recursos humans i tècnics dels que disposa l’equipament.

Per al desenvolupament de l’exposició i de les activitats vinculades, la proposta comptarà amb el suport de l’equip tècnic i gestor del centre.

 

Criteris de valoració

– Originalitat de la proposta

– Proposta d’activitats vinculades i treball de públics que es proposa

– Adequació de la proposta a l’espai, calendari, pressupost, recursos humans i tècnics del centre (plànols disponibles a centresculturals.santcugat.cat)

– Es valorarà positivament la vinculació de la proposta expositiva, i de les seves activitats, al context territorial de Sant Cugat.

 

Comitè de selecció

La selecció de les propostes anirà a càrrec de l’equip tècnic i gestor del centre. Les propostes seleccionades rebran una comunicació amb proposta de calendari a consensuar entre les parts.

 

Dates

Presentació de propostes: tot l’any

Exposició: segons disponibilitat

CONVOCATÒRIA LES LLEIXES 2022 – 2023  – CAM / CGGATC