NOVA I CURIOSA RELACIÓ

Lloc: Fundació Joan Brossa
C/ Flassaders, 40
08003 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Exposició

EXPOSICIÓ COL·LECTIVA
A CURA D’ALEXANDER ARILLA, DAVID RICART I JÚLIA ZAPATA
P.I.C. (PROGRAMA D’INVESTIGACIÓ CURATORIAL)

Inspirades per l’amistat que vincula els integrants de Dau al Set i pel taller d’Enric Tormo, que els acollia, l’equip del P.I.C. donem voltes a les relacions que ocórren en un espai, com si fos un tauler d’un joc. Nova i curiosa relació planteja la creació d’un taller 2.0 on reunim diversos artistes perquè ens ajudin a construir aquest espai-joc, consistent a trobar les pistes fins a sortir d’una habitació. En diem taller 2.0 perquè no l’entenem tant com un espai físic, sinó com un sistema que ens interrelaciona. Així, a prova de buscar-ne la sortida, esperem que les participants entrin a habitar la nostra nova i curiosa relació.

Aquesta proposta és el resultat de la investigació i treball que el Programa d’Investigació Curatorial (P.I.C.) ha dut a terme durant el 2022, a partir de l’exposició La invisibilitat del Dau. Enric Tormo, impressor i fotògraf.

NOVA I CURIOSA RELACIÓ