Degut a la situació actual la programació a GRAF s'ha vist afectada. A la fase 1 de la desescalada alguns dels espais ja es poden visitar amb cita prèvia! Consulteu els seus web i xarxes socials per més informació.

ESC-OUT: Desviaments de les pràctiques artístiques en l'esfera pública

Lloc: Centre d'Art Fabra i Coats
Sant Adrià, 20
08030 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Exposició

ESC-OUT: desviaments de les pràctiques artístiques en l’esfera pública és un projecte de l’equip curatorial d’ON MEDIATION/6, emmarcat en la col·laboració entre el Centre d’Art Contemporani de Barcelona – Fabra i Coats i la Fàbrica Oberta de Creació Analògica – La Escocesa.

La iniciativa acull dotze propostes d’artistes residents a La Escocesa i té vocació interdisciplinària alhora que interinstitucional. Posa en relleu, a més, les possibilitats d’intersecció entre les diferents agents de l’ecosistema artístic.