GRAF t’apropa la programació de creació contemporània a Catalunya. L'agenda que suma totes les agendes.

Besòs: A Noble Ecosystem

Lloc: Fabra i Coats
Sant Adrià, 20
08030 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Exposició

Dates: del 24 de gener al 3 de març de 2019.
Inauguració: dimecres 23 de gener de 2019, 19 h.
Lloc: Espai Zero.

Un riu que hi passa

Arianna Rinaldo (comissària)

Ecosistema és una d’aquelles paraules típiques que aprenem a l’escola, i descriu una xarxa interconnectada en la qual els elements biològics comparteixen un medi de vida equilibrat; una comunitat interdependent en la qual tots els components interactuen i s’influeixen.

Fa dos anys que Duae Collective (Silvia Campidelli/Luna Coppola) explora i estudia el riu Besòs i els seus voltants, a més d’investigar-ne l’ecosistema social, urbà i natural, una recerca artística en curs que ha generat un gran arxiu de característiques del riu que fan referència a la seva història, biologia i existència dins l’entorn de la ciutat.

Un riu que passa per una ciutat pot revelar als seus habitants els secrets de les lleis de la natura i generar un vincle amb el corrent biològic i orgànic de la vida que es pot veure profundament afectat pel comportament de l’home.

Durant els anys setanta i vuitanta, el Besòs va ser un dels rius més contaminats d’Europa arran de la intensa industrialització de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Posteriorment ha estat objecte de projectes de millora i de diverses iniciatives de planificació urbanística, però encara cal experimentar-lo perquè esdevingui un element conegut de l’ecosistema urbà al qual pertany.

La investigació artística que ha dut a terme Duae Collective pretén descobrir, interpretar i mostrar el riu i els seus recursos, i acostar-lo a la gent dels barris propers i de la ciutat. L’aspecte immersiu de l’exposició, l’aproximació multidisciplinària i les diferents capes d’anàlisi i informació estan pensats per arribar a un públic molt ampli.

A partir de fonts diverses i en col·laboració amb distintes institucions i experts, l’equip artístic ha fet un esforç per oferir la versió més àmplia de l’ecosistema noble que el riu Besòs representa.

El concepte inicial, l’estudi de la sostenibilitat mediambiental d’un curs d’aigua tan important, va portar les artistes a indagar en els aspectes científics dels seus components i a l’increïble descobriment d’un bacteri autòcton del riu que contribueix a eliminar-ne els elements contaminadors. Aquest estrany «sistema immunitari» que alberga el riu Besòs podria esdevenir una eina útil per a altres vies navegables contaminades.

Dins el treball de camp que caracteritza la seva metodologia artística, Duae recopila dades i objectes naturals. La Silvia i la Luna enregistren i dibuixen, fan fotografies i escolten. Transcriuen i interpreten totes les llengües i experiències que parlen del Besòs. La recerca científica i la planificació urbanística local són dos dels principals camps de coneixement en què treballen; dos dels nombrosos codis que estudien i tradueixen per explorar la complexa biosociologia urbana d’aquest riu amb la seva labor creativa.

Duae Collective pretén erradicar la idea del riu com a frontera, com a «altre» dins l’entorn urbà i social, i ho fa exposant el procés artístic que constantment evoluciona a partir de descobriments fets sobre el terreny i al laboratori, mitjançant treballs de camp diversos i esdeveniments participatius. Aquest objectiu s’aconsegueix integrant els seus elements en el context polític i antropològic d’un riu urbà i narrant un microcosmos simbòlic que revela la necessitat de resistir, crear i regenerar-se.

Un missatge d’allò més oportú que un simple riu pot oferir amb tota la seva noblesa a tots aquells que estiguin disposats a escoltar-lo. Mentre l’aigua del riu corre, el seu so acostuma a emmudir pel tràfec de la ciutat, el soroll dels cotxes a l’autopista, el brunzit d’una estació de servei propera…, per bé que aquesta aigua duu la saviesa ancestral i els secrets de la resiliència i la supervivència.

L’experiència sensorial i les eines creatives que es mostren en aquesta exposició són una invitació a apropar-se a una realitat gens llunyana que forma part del nostre món. L’objectiu és visualitzar la força de la natura i reflectir la gran responsabilitat que tenim, com a humans, de fer del nostre entorn un espai hospitalari, sostenible, harmònic i integrat.

Visites guiades tots els dissabtes a les 18h i els diumenges a les 12.30h.

Entrada gratuïta.

Besòs: A Noble Ecosystem