GRAF t’apropa la programació de creació contemporània a Catalunya. L'agenda que suma totes les agendes.

La forma del temps (Pròleg)

19:0020:00 h
Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde
València, 302
08009 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Exposició

Exposició col·lectiva de videoart
Marco Godoy, Ángel Marcos, Shahar Marcus, Miguel Ángel Ríos i Johanna Reich

Tot i que rebutja qualsevol comparació amb els suports artístics tradicionals, el videoart es caracteritza per la seva naturalesa efímera i per un llenguatge específic inserit en el temps, un tret que l’apropa al cinema. Generalment mancat d’estructura narrativa, sovint empra les imatges en moviment per a construir imaginaris simbòlics i conceptuals que apunten de forma implícita a conjectures socials, històriques i econòmiques concretes. Servint com a pròleg a ‘La forma del temps’ (una exposició programada pel gener vinent a La Casa Elizalde), aquesta selecció de vídeos reuneix un grup d’artistes que, mitjançant associacions poètiques i aparentment abstractes entre música i imatges, fan al·lusió a contexts geopolítics precisos, tot promovent el potencial del vídeo com a vehicle creador d’històries (i d’Història).

Imatge: Seeds, 2012, Shahar Marcus

La forma del temps (Pròleg)