Convocatòria SAC-FiC Programa de Residències 2019

SAC-FiC Programa de Residències és el programa de residències de Sant Andreu Contemporani i Fabra i Coats – Fàbrica de Creació de Barcelona, adreçat a artistes visuals, i de caràcter anual. En el marc d’aquest programa, s’obre una convocatòria per a seleccionar tres artistes que precisin d’un espai de treball per a desenvolupar un projecte artístic. Els artistes seleccionats podran gaudir d’un espai de treball en règim de lloguer econòmic durant els mesos de gener a desembre de 2019, així com d’una borsa de producció de 1.200 €. També comptaran amb el suport i el seguiment de l’equip de treball de SAC, i rebran regularment, als seus espais de treball, la visita de comissaris, crítics i altres agents del sector de les arts visuals contemporànies. Els projectes produïts hauran de ser presentats dins la programació de Sant Andreu Contemporani 2019-20.

Selecció:

Una comissió formada per Joana Roda (Bombon Projects) i Alán Carrasco (artista), s’encarregarà de seleccionar els artistes de SAC-FiC Programa de Residències 2019. Així mateix formaran part de la comissió, amb veu i sense vot, un representant de Fabra i Coats – Fàbrica de Creació de Barcelona i els membres de Sant Andreu Contemporani.

Terminis:

Les sol·licituds es cursaran a través de la la pàgina web: http://www.santandreucontemporani.org

El termini d’inscripció será de l’1 de novembre al 5 de desembre de 2018. El formulari de registre es tancarà a les 24 h del 5 de desembre i no s’acceptaran sol·licituds més enllà d’aquest horari. En cas d’incidències amb el formulari de registre on-line caldrà fer arribar la documentació requerida per correu electrònic abans de les 24 h del 5 de desembre de 2018.

El llistat de seleccionats es farà públic el 14 de desembre de 2018 a les pàgines web: http://santandreucontemporani.org i http://fabraicoats.bcn.cat/

La presentació de sol·licituds suposa l’acceptació d’aquestes bases. Els dossiers presentats formaran part del Fons de Dossiers de Sant Andreu Contemporani i estaran disponibles per consulta pública segons demanda.

Formulari d’inscripció, aquí.

Disseny bases: Jordi Oms

Convocatòria SAC-FiC Programa de Residències 2019