Tecnologies per al plaer a càrrec de Belén Soto. Institut d’Estudis del Porno

Lloc: Hangar
Emilia Coranty, 16 – Can Ricart
08018 Barcelona
Preu: 20€
Taller

Què ve al cap i què es queda fora d’aquestes imatges quan es pensa plaer sexual i joc? Aquest taller proposa explorar col·lectivament els imaginaris i pràctiques eròtiques no normatives per dissenyar i desenvolupar eines -altres- destinades al plaer.

El postporno pot ajudar ordenar idees que es poden considerar fonamentals per entendre la sexualitat, però a vegades no es connecta eròticament amb les seves accions. Potser això té a veure amb que el postporno ha pretès, sobretot, posar sobre la taula tot el que el porno mainstream solia deixar sota de la enagos. Així, si no s’està en l’ona del BDSM o d’altres certes pràctiques que han estat vinculades a ell, quan el postporno es dedica a explicitar les relacions de poder entre diversos subjectes, costa connectar l’excitació intel·lectual amb la genital.

D’altra banda, el concepte de tecnologia suposa, habitualment, una barrera en l’articulació d’estratègies: el context cultural i polític de l’autoproclamat occident sol utilitzar aquesta paraula unida a les d’innovació, R+D, indústria, telecomunicacions… Conceptes complexos, individual o mundanament inabastables, sobretot des de perspectives no professionals o inexpertes. Es pot entendre la tecnologia, però, com qualsevol eina que facilita accions (no només humanes) -una calculadora, sí-, però també el llenguatge o un codi de conducta.

Partint d’aquesta noció àmplia de tecnologia, sumant la filosofia de les pràctiques punk i les de programari lliure, i amb ganes d’especular des de la pràctica amb la possibilitat de fabricar objectes activadors del plaer des de les idees postpornogràfiques, es proposa una trobada per col·lectivitzar recursos, coneixements, habilitats i disposicions eròtiques dels nostres cossos per dissenyar i desenvolupar una/diverses joguines sexuals. Es generarà un espai acurat, còmode, en el qual els i les participants se sentin segurs/es per compartir i imaginar pràctiques sexuals, desitjos, fantasies, necessitats, jocs.

El taller comptarà amb una bossa de pressupost que es pot utilitzar en el que el grup acordi -sempre que pugui ser executat durant la durada del taller-. En el cas que el grup desitgi desenvolupar un objecte de fabricació digital o amb tecnologies de producció que s’hagin de contractar, comptaran amb la col·laboració del col·lectiu TMTMTM, que pot aportar impressió 3D, programació i aparells de robòtica de relativa senzillesa, modelat i fos de materials plàstics i tall CNC. Però també es pot imaginar qualsevol altre tipus de tecnologia activadora del plaer: dispositius masturbatoris amb altres materials, una publicació eròtica, un esdeveniment, un catàleg de referències, un relat sonor, podem hackejar objectes quotidians… El grup decidirà com desenvolupar aquest experiment que posa en comú l’íntim, el lúdic i el polític del plaer sexual

Programa del taller

Sessió 1: Repàs de la proposta, reflexió compartida sobre erotismes, normativitat, tecnologia, subjectivitat i referències. Posada en comú de metodologia i esbós col·lectiu de l’objecte activador de plaer i el seu pla de producció.

Sessió 2: Anem per feina: primera fase de producció de l’objecte mentre segueixen les converses.

Sessió 3: Fase final de producció de l’objecte. Acord sobre com compartir i relatar el projecte generat. Comiat: Esperem fer-lo servir molt!

Dirigit a

Qualsevol persona que vulgui participar en el disseny i fabricació d’una joguina sexual en un procés col·lectiu i que senti connexió o interès per conèixer propostes eròtiques no-mainstream des de perspectives feministes no-abolicionistes. No serà necessari tenir coneixements previs en cap matèria. És aconsellable disposar d’un ordinador per treballar durant el taller.

Durada: 12 hores
Dates: 12, 19 i 26 nov
Horari: 17 h a 21 h
Lloc: Hangar
Preu: 20 €

Belén Soto

Dissenya i fabrica imatges i objectes. Treballa per a projectes de producció, mediació i investigació cultural i artística. Escriu textos, documenta, visualitza informació. Tatua. Fa experiments amb pedagogies i aprenentatges en contextos no acadèmics. Va venir a Barcelona per treballar durant un any al staff d’Hangar i a coordinar el wetlab, i va acabar formant part de TMTMTM, del @clubdecicatrizacion, del Grupo de fermentación, d’@amordesmadre, de Pan Duro… Entre els seus últims projectes es troben els Clítoris que pinchan, l’editorial fanzinera Marti Culiz o el Deathlab.

Tecnologies per al plaer a càrrec de Belén Soto. Institut d’Estudis del Porno