The Verses of Flesh. Grup de lectura amb Alex Díaz

19:0020:00 h
Lloc: La Capella
Hospital, 56
08001 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Altres

The Verses of Flesh

Grup de lectura amb Alex Díaz

Dates: dimecres 5, divendres 7 i dilluns 10 de febrer del 2020, de 19 a 20 h

Aprofundint en la mística de Turba Turbo, Alex Díaz dirigirà un grup de lectura que es reunirà durant tres sessions consecutives per explorar la cadència, textura i acústica material d’aquest espai sedimentat.

Inspirat per una sèrie de textos místics escrits per dones dels segles xiii i xiv, com també per un grup d’escriptors i músics contemporanis, aquest grup es concep com una petita fraternitat dedicada a aprofundir en formes de ficció metabòlica, especulació postfeudal i ressonància material a través de l’entonació, el ritme i les harmonies d’una declamació compartida.

Per unir-se a aquest grup es farà una convocatòria oberta a qualsevol persona interessada en les qüestions descrites, tenint en compte que s’acceptarà un màxim de participants d’acord amb la pròpia naturalesa del grup.

Per participar en aquest grup de lectura, cal enviar un correu adjuntant-hi una breu carta de motivació a lacapella@bcn.cat.

 

The Verses of Flesh. Grup de lectura amb Alex Díaz