GRAF t’apropa la programació de creació contemporània a Catalunya. L'agenda que suma totes les agendes.

Cap a una nova imaginació ecosocial. Narratives i transicions davant la crisi de civilització Seminari dirigit per Jaime Vindel PEI Obert

Aquest seminari PEI Obert tractarà de respondre a l’onada de mobilitzacions contra la crisi climàtica que s’estan produint en diverses parts de món, amb la intenció de debatre les declinacions de la imaginació política contemporània en relació amb la transició ecosocial. Des dels partidaris del Green New Deal fins als plantejaments ecosocialistes, passant per les lògiques de la desconnexió comunitària o les aportacions de l’ecofeminisme, aquestes posicions teòriques se solapen amb el treball pràctic que desenvolupen nombrosos col·lectius d’activistes, productors culturals i agents socials. Aquesta pluralitat de veus confluirà en el seminari amb la intenció d’aportar una resposta parcial (i no unívoca) a dos objectius concrets. En primer lloc, a la necessitat de construir i consolidar imaginaris culturals que, en la mesura que sigui possible, s’adaptin a una cultura material de vida que disminueixi el dany ecosistèmic promogut per la civilització tardocapitalista. En segon lloc, i en contrast crític amb el decurs dels projectes emancipadors del segle XX, al desig d’impulsar políticament la transició ecosocial des de les condicions del present a un futur de regulació racional dels intercanvis sociometabòlics amb la natura.

Dirigit per Jaime Vindel, membre de la direcció del PEI, doctor europeu en Història de l’Art i màster en Filosofia i Ciències Socials. Investigador del Programa Ramón y Cajal de l’Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, on desenvolupa un estudi sobre la relació entre les metàfores de la física termodinàmica i els imaginaris culturals de la modernitat fòssil.

Cap a una nova imaginació ecosocial. Narratives i transicions davant la crisi de civilització Seminari dirigit per Jaime Vindel PEI Obert