Filtrar lo sólido / Alba García i Allué

Lloc: Homesession
Creu Dels Molers, 15
08004 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Exposició
Alba García i Allué

Obert de 18 a 20 de Setembre amb reserva previa albagarciallue@gmail.com

(Entrada per grups de 5 persones.)

“Filtrar lo sólido” és el resultat d’una recerca artística que busca participar en la creació d’un imaginari col·lectiu ecofeminista que torni a plantejar la percepció dels límits del propi cos, per poder repensar noves maneres més ètiques d’habitar i de relacionar-nos amb l’entorn i amb els organismes que el conformen. El projecte es centra en el mitjà tecnològic com a exemple de corporalitat expandida, desterritorialitzada i descentralitzada d’un organisme principal, el qual estableix una interconnexió planetària mitjançant el flux d’energia i d’informació.
La intenció plàstica resideix a trobar una representació de la simbiosi entre màquina i humà fora dels sistemes de producció. Tal qüestió obliga a reprendre la perspectiva de gènere per a repensar la relació que ha establert l’home amb la corporalitat tecnològica en l’era industrial, i com aquesta batalla per a evitar l’obsolescència física en el sistema de producció s’ha projectat tant al cinema de ciència-ficció.
Habitem un món globalitzat i interconnectat, on Internet representa el gran cos invertebrat i planetari que s’autogestiona a partir de la subjectivitat actual, la qual està basada en els interessos del capital. La dona cíborg pot esdevenir una poderosa subjectivitat feminista i ecològica, la qual treballi en la reconstrucció d’un nou imaginari basat en l’equilibri entre les diferents corporalitats que formen l’ecosistema. Pretén així fugir de tot sistema piramidal i competitiu i reconciliar la coexistència entre comunitats.
La recerca d’una concepció rizomàtica i interespècie de la pròpia identitat es formalitza en una instal·lació audiovisual que recrea un escenari postapocalíptic de la rebel·lió de les màquines, les quals evidencien la seva presència en l’espai expositiu mitjançant el recurs sonor. Ordinadors, pantalles, altaveus i projectors formen part del gran organisme d’Internet, on la informació es transforma en el flux interconnector entre els cossos. 
Els diferents aparells electrònics creen Las voces sin cráneo, una peça sonora en la qual hi participen cinc veus sintètiques que articulen un diàleg entre elles de manera simultània. Les veus expliquen a l’espectador el procés de producció de la veu mitjançant moviments mecànics, desplaçaments d’aire i la seva vibració en els buits del cos. Són les veus alliberades dels fràgils cossos humans i de les seves connotacions socials. La peça sonora s’articula amb l’obra visual Estoma. Un muntatge que resulta d’una sèrie de performances telemàtiques, sorgides a partir de l’acció col·lectiva d’escapar-se d’un mateix, fluir pel propi cos, ficar-se dins o treure’l cap a fora, com a expressió d’invertebrar-se i abandonar el propi cos. 
Alba García i Allué centra la seva producció artística interdisciplinària en l’imaginari que embolica la crisi climàtica provocada pel context socioeconòmic i la seva projecció en les noves subjectivitats corpòries. Aquest imaginari gira entorn als límits físics de la matèria i a la interconnectivitat amb la resta d’organismes planetaris. Experimenta les fronteres del propi cos establint relacions morfològiques i procesuals entre el tecnològic, l’orgànic i l’arquitectònic en aquest sistema d’engranatges afectius el qual anomenem Naturalesa.
Filtrar lo sólido / Alba García i Allué