LOWLIGHT, UNA COMUNITAT MALLA taller amb TIRSO ORIVE LIARTE

Lloc: L'Estruch
Sant Isidre, 140
08206 Sabadell
Preu: Activitat gratuïta
Taller

Descans per dinar”_LOWLIGHT_ neix impulsada per la curiositat de crear un grup en forma de taller de dibuix expandit. La intenció del taller és activar una metodologia basada en tecnologies o pedagogies pobres per iniciar un joc de correspondències contingents entre els integrants del grup en clau de ficció útil. El taller està dirigit a un grup de persones amb l’ànim d’activar un exercici compartit d’especulació sobre el món de què formem part. Sent el grup un mediador per entrellaçar les múltiples línies de vida de cada un dels éssers particulars que el conformen.

La proposta neix de dues preguntes inicials que es desenvoluparia durant la residència i que esdevé en una metodologia que anomenem “de la contribució”: Quina podria ser la millor manera d’intervenir un grup i quin seria el marc ideal per poder treballar en grup? Sota un enfocament potencialment democràtic, la idea seria situar aquestes preguntes inicials en una sèrie de pràctiques compartides o relacionals.

Amb això, i assumint el potencial heterogeni del grup, l’objectiu proposa assolir formes de relació encara per definir. La metodologia d’aquesta investigació passaria, doncs, pel treball en equip per generar la resta de derivades d’aquesta. La proposta de laboratori _LOWLIGHT_ consisteix, en definitiva, a crear un taller a manera de lloc de trobada i traspassar-ho a escena.

El taller es dirigeix, en algun sentit, a explorar l’idea de veu i tacte dins l’Espai Escènic. Està formulat com una sèrie d’encontres a diversos espais i a cada encontre s’ofereixen nous materials susceptibles de ser investigats i que es vagin articulant i travessant dins l’estructura del taller.

El treball de Tirso Orive Liarte es vincula a les arts plàstiques i sonores des una pràctica escènica. En la actualitat dissenya en col-laboració peces sonores i visuals via _streamming_ amb Primos Germanos i Dibujos Grabados. També crea peces instal·latives per a espais específics: ‘3D-dinner’ a Schloss Akademie-Solitude (2017), ‘GLOSSTROP’ a Antic Teatre i Pradillo (2019). ‘Culture Future’ a la Biblioteca La Laguna i ‘Le Feu Couvert’, una performance multigeneracional, a l’Auditori del Teatro Leal, ‘Hair Extruding’ a La Escocesa en2019 i Art Nou 2020.

Més informació i inscripcions: almudena@ajsabadell.cat

Data i Horari:

De dissabte 24 d’octubre de 2020 a dissabte 21 de novembre de 2020
Horari: d’11 a 17 h en format continu

LOWLIGHT, UNA COMUNITAT MALLA taller amb TIRSO ORIVE LIARTE