Escultures d'Igor Mitoraj

Lloc: Galeria Joan Gaspar
Consell de Cent 284
08007 Barcelona
Exposició
Escultures d’Igor Mitoraj.