États limites. Jean Denant

Lloc: RocioSantaCruz
ran Via de les Corts Catalanes, 627
08015 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Exposició

Amb États limites Jean Denant fa al·lusió a l’organització d’aquells territoris que, sent imaginaris o reals, es nodreixen entre si, posant en evidència la fragilitat porosa de les fronteres, ja siguin psicològiques, geogràfiques, o polítiques. Fronteres que són en essència punts d’inflexió en què els fluxos canvien de direcció, construccions socials – tanques, passaports, mapes… que no consisteixen a impedir que les coses es moguin, sinó que actuen com a símbols del moviment mateix. Denant se serveix novament de l’arquitectura, i els seus materials (ciment, maó, pedra) per apropar-nos a aquells enclavaments, en què l’intercanvi funciona com a metàfora d’una poètica que emergeix des d’allò concret i es dirigeix al que és simbòlic navegant entre la subjectivitat i allò que ens és comú.

États limites. Jean Denant