EXOBIOMAS. Rotor Studio, Ángeles Angulo y Román Torre

Lloc: Alalimón Galeria
Mèxic 15
08004 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Exposició

La galeria Alalimón presenta per primera vegada a Rotor Studio, nom sota el qual treballa el duet artístic format per Ángeles Angulo i Román Torre en una mostra que uneix la visió artística d’una naturalesa modificada i reconstruïda per donar protagonisme a la seva existència de forma destacada en un entorn entre el real i el virtual.

EXOBIOMAS recrea una naturalesa sintètica, estèticament bella però irreal tot i que amb punts d’unió amb la realitat i els seus funcionaments, que ens rodeja i passa a ser protagonista en lloc de mer escenari marc en què es desenvolupen les nostres vides. Una tornada al paisatge, a la natura i tots els seus potencials entre la contemplació i la reivindicació.

EXOBIOMAS. Rotor Studio, Ángeles Angulo y Román Torre