Felix Gonzalez-Torres: la performance d'allò polític

19:00 h
Lloc: MACBA, Museu d'Art Contemporani de Barcelona
Plaça dels Àngels, 1
08001 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Conferència

Cicle de conferències amb Tanya Barson, Cabello/Carceller, Joshua Chambers-Letson i Pablo Martínez

El temps en què va treballar Felix Gonzalez-Torres va estar marcat per les polítiques conservadores dels governs republicans als Estats Units, el seu país de residència, així com per l’eclosió, en l’àmbit acadèmic i els espais de l’art, de les polítiques identitàries i els debats sobre el multiculturalisme. Felix Gonzalez-Torres, però, va buscar deliberadament situar-se fora de qualsevol essencialisme identitari i, per contra, activar diverses estratègies de desidentificació, per emprar els termes de José Esteban Muñoz, per respondre als aparells estatals que fan servir sistemes de subjugació racial, sexual i nacional mitjançant protocols de violència i exclusió. L’obertura de significats de la seva obra ens permet avui obrir noves lectures per negociar el trauma històric d’algunes minories i la violència estructural que es continua exercint sobre diversos col·lectius.

Aquest cicle de conferències pretén situar, a més, l’obra de Felix Gonzalez-Torres en una genealogia expandida de la pràctica conceptualista i postminimal que integri les pràctiques de l’art no només llatinoamericà sinó la història de l’art a Espanya, país on va residir durant la infantesa. Les aproximacions dels diferents convidats aprofundiran en aspectes de la seva obra, com la seva posició marxista, la performativitat de la política en la seva obra o la seva contribució al desenvolupament d’una estètica queer. El programa comptarà amb la presència d’artistes, comissaris i teòrics en un intent d’obrir les possibles lectures de la seva obra i analitzar les riques ressonàncies de les seves propostes en el present.

 

Dimecres 26 de maig

Felix Gonzalez-Torres. Les polítiques i poètiques de la relació. Amb Tanya Barson, conservadora en cap del MACBA i comissària de l’exposició.

Dimecres 2 de juny

Objectes de pèrdua: amor queer i Felix Gonzalez-Torres. Amb Joshua Chambers-Letson, investigador.

Dimecres 9 de juny

Amants imperfectes. Encreuaments, frecs, actituds entorn de Felix Gonzalez-Torres en el context espanyol. Amb Cabello/Carceller, artistes.

Dimecres 16 de juny

Felix Gonzalez-Torres: dissoldre’s en la multitud. Amb Pablo Martínez, cap de programes del MACBA.

Felix Gonzalez-Torres: la performance d’allò polític