GRAF t’apropa la programació de creació contemporània a Catalunya. L'agenda que suma totes les agendes.

Francesc Ruiz_Els voltants

Lloc: Estrany-De la mota Advisors
Ptge. Mercader, 18
08008 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Exposició

Un dibuix reprodueix el perímetre exterior de l’illa en la qual se situa la galeria Estrany – de la Mota, fixant-se en portes i aparadors com si formessin part d’una narrativa a activar formada per marcs o vinyetes que són alhora contenidors o reflectors de l’activitat que es produeix als voltants. L’obra enllaça amb algunes de les obsessions que des de fa anys recorren el treball de Francesc Ruiz, la psicogeografia i el détournament situacionista, el còmic com a constructor i modificador de la realitat i la inscripció de l’obra en el context immediat on es mostra.

Francesc Ruiz_Els voltants