Hand-Painted: Watercolors and Drawings. Peter Halley

19:30 h
Lloc: Senda
Trafalgar, 32
08010 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Exposició

Hand-Painted: Watercolors and Drawings és la primera exposició de Peter Halley en la qual presenta obres íntimes pintades a mà. Aquestes peces contrasten de manera convincent amb les pintures meticulosament elaborades i per les quals és reconegut mundialment el pintor neoconceptualista estatunidenc.

Aquestes obres pintades a mà revelen la qualitat única de la mà de l’artista a través de la seva pinzellada matisada, donant idea de l’enfocament en el seu procés creatiu. La gènesi de les seves pintures en aquestes obres revela sorprenentment la confiança de Halley en l’espontaneïtat i la improvisació.

Les noves aquarel·les pintades a mà de Halley reprenen les seves imatges de “Cèl·lula explosiva” influenciada pels dibuixos animats, un tema al qual Halley ha tornat repetidament des de la dècada de 1990 tant en gravats com en instal·lacions a gran escala.

Els dibuixos es presenten en grandària dels estudis de color que fa prèviament per a les obres de gran escala – Un mètode de treball que Halley ha usat des de 1980s. L’exposició inclou quatre mostres de la dècada de 1990 en paper quadriculat les quals realitzava abans de començar a compondre les seves pintures en computadora (com ho fa actualment). Com a contrapart d’aquests primers treballs, la mostra inclou nou dibuixos executats de nou des de 2021 fins a l’actualitat.

Hand-Painted: Watercolors and Drawings. Peter Halley