Hangar obre una convocatòria per a projectes de dinamització de l’Arxiu_Dossiers

Lloc:
Emilia Coranty, 16 – Can Ricart 
08018 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Convocatòries

Hangar, centre de producció i recerca d’arts visuals obre convocatòria per a projectes de dinamització de l’Arxiu_Dossiers.
0. Sobre Arxiu_Dossiers:
Arxiu_Dossiers es un repositori de dossiers d’artistes contemporanis amb residència i/o espai de treball a Barcelona pensat per promoure i difondre la seva obra, així com el context de l’art del que formen part. És també un punt de trobada i reunió per aquests artistes i ofereix un servei als diferents professionals del sector a través de la organització d’un programa d’activitats, motiu d’aquesta convocatòria.
Arxiu_Dossiers va ser un projecte inèdit en el context artístic català/espanyol ideat i desenvolupat pel llavors Centre d’Art Santa Mònica (CASM) al 2006. En el 2014 Hangar va recuperar el projecte (aturat des de 2009) tot agrupant i actualitzant els dossiers de diferents generacions d’artistes amb residència i/o espai de treball a Barcelona. Amb aquesta fi, s’ha habilitat un espai específic annex al media lab de Hangar des d’on es realitza la seva actualització i on volem iniciar un programa d’activitats.
Arxiu_Dossiers és un servei destinat a investigadors, crítics i comissaris, gestors culturals, directors de museus, galeristes, productors, i artistes. El projecte està pensat per promoure les relacions entre professionals i difondre els treballs dels artistes en actiu, tant dins de la ciutat de Barcelona com en l’entorn estatal i internacional, mitjançant l’organització informativa de la producció artística contemporània i la seva articulació i divulgació en un entorn adequat.
1. Objectius de la convocatòria
– General:
Definir una proposta d’activitats de l’Arxiu_Dossiers amb l’objecte de contribuir a la dinamització del contingut de l’arxiu.
– Específics:
a) Desenvolupar nous recorreguts teòrics i incorporar els continguts de l’arxiu a l’àmbit professional. Pot incloure, entre d’altres, activitats com la presentació de l’arxiu i/o dels seus continguts a càrrec d’agents culturals (comissaris, crítics d’art, escriptors, investigadors, pedagogs…) i artistes, i visites a l’Arxiu destinades a professionals de l’ambit artístic actual per tal d’acompanyar la consulta i facilitar la navegació de forma eficaç pels seus continguts.
b) Ampliar el nombre d’usuaris i generar un nou espai de trobada entre artistes, altres professionals i públic general. Pot incloure, entre d’altres, activitats com la realització de presentacions públiques de l’arxiu i dels artistes que el configuren, per facilitar l’apropament del projecte a tot tipus d’audiències.
2. A qui va dirigida la convocatòria i requisits dels projectes
– Artistes, curadors, crítics d’art i investigadors de qualsevol edat i nacionalitat, que vulguin proposar un programa d’activitats al voltant de l’Arxiu Dossiers.
– La convocatòria considerarà projectes que proposin involucrar a agents culturals diferents per produïr lectures transversals de l’Arxiu, presentacions en directe de la trajectòria dels artistes a càrrec d’altres artistes, visionats de portfolis on-line a través de plataformes streaming o visites comentades a l’arxiu a càrrec de professionals per amplificar les seves funcions i dinamitzar tant l’espai de consulta com la relació de l’arxiu en les dinàmiques del centre.
3. Durada del projecte
Les activitats es duran a terme durant el darrer quatrimestre de 2015. Les dates de les activitats s’establiran de mutuu acord entre Hangar i el candidat seleccionat.
4. Condicions de la convocatòria
1. La sol·licitud ha de ser presentada mitjançant el formulari online.
2. Cada candidat/a pot presentar-se a la convocatòria amb un sol projecte.
3. Hangar posarà a disposició del/la beneficiari/a:
– Honoraris: 3000€ bruts.
– Suport tècnic i econòmic pel desenvolupament i producció del projecte: fins a 2000€ bruts.
– La xarxa de col·laboradors d’Hangar.
4. Hangar oferirà un contracte de serveis professionals a la persona seleccionada durant la durada de les activitats.
5. Compromisos del projecte seleccionat amb Hangar
– Realitzar una presentació del projecte inicial a Hangar.
– Realitzar les activitats programades.
– Lliurar una memòria final del projecte i una valoració del mateix durant el mes posterior a la seva finalització.
6. Procés de selecció
La sol·licitud es farà mitjançant la implementació del formulari online. El formulari estarà obert del 29 de juny al 27 de juliol 2015. En ell es demana la següent informació* :
1. Dades personals
Nom
Cognom
Adreça completa (si us plau incloure ciutat i país)
Número de telèfon
Correu electrònic
Repetir el correu electrònic
2. Currículum vitae (fins a 1500 caràcters incloent espais).
3. Descripció del projecte, incloent:
Continguts del projecte (fins a 5000 caràcters incloent espais)
Objectius (fins a 1000 caràcters incloent espais)
Resultats esperats (fins a 2000 caràcters incloent espais)
Com es documentarà el projecte (fins a 2000 caràcters incloent espais)
Calendari i pla de treball
Pressupost en format pdf
* IMPORTANT:
– No s’acceptaran sol·licituds que no incloguin la informació requerida i / o excedeixi els límits d’extensió.
– El comitè de selecció pot posar-se en contacte amb els projectes preseleccionats per a una entrevista.
7. Comitè de selecció
El comitè de selecció estarà format per la Comissió de Programes d’Hangar.
8. Criteris de valoració
El comitè de selecció valorarà els projectes segons:
– Antecendents del/la solicitant.
– L’encaix de la proposta amb els objectius generals d’Arxiu_Dossiers.
– La viabilitat i potencial del desenvolupament del projecte a Hangar.
– La qualitat, rellevància i interès del projecte.
9. Calendari
Període de presentació de sol·licituds: del 29 de juny al 27 de juliol 2015 a les 00:00 h (GMT +1).
Resultats del procés de selecció: 31 de juliol de 2015.
Implementació del projecte i les activitats: darrer quatrimestre de 2015.
Per més informació:
Marta Gracia
marta@hangar.org

Hangar obre una convocatòria per a projectes de dinamització de l’Arxiu_Dossiers