"Happens or it didn’t pic" d'Eva&Franco Mattes

Lloc: Blueproject Foundation
Princesa, 57
08003 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Exposició

La Blueproject Foundation presenta l’exposició Happens or it didn’t pic, dels artistes Eva & Franco Mattes, també coneguts com a 0100101110101101.org i comissaris del festival The Influencers, al CCCB, juntament amb Bani Brusadin. A la mostra es podrà veure per primera vegada a Espanya el projecte Dark Content, a més d’altres peces. Dark Content és una sèrie de videoinstal·lacions sobre els moderadors de continguts a internet. Contràriament a allò que s’imagina, la retirada de material ofensiu a internet no és duta a terme per sofisticats algorismes automatitzats, sinó per persones anònimes. Els artistes han entrevistat un centenar d’aquests moderadors i han creat una sèrie de vídeos on avatars reconten les seves històries.

“Happens or it didn’t pic” d’Eva&Franco Mattes