I SI…

Lloc: La Capella
Hospital, 56
08001 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Exposició

I SI…

… comencem a qüestionar-nos les coses?; … no ens conformem?; … el que ens han explicat tota la vida no és real?; … parléssim de les migracions dEuropa de lEst cap a altres territoris?; … existís un Internet públic?; … poguéssim decidir com es desenvolupa la IA?; … ens qüestionéssim el que entenem per cos, per text, per construcció?; … no ens sentim identificadxs?; … qüestionem la ideologia darrere de les coses?; … canviem la narrativa dels records?; … es desconnecta tot?; … deixéssim de pagar subscripcions?; … utilitzéssim la pirateria com a oposició?; … els parcs fossin un lloc on trobar-nos?; … fem la publi sobre parcs?; … el nostre relat tingués tant poder com El Relat heretat?; … no existís lin-between?; … prenguéssim la paraula com a acte polític?; … actuéssim per canviar la realitat?; … desmuntem la família?; … ens toca mudar-nos una altra vegada?; i si els nostrxs cossxs fossin territori propi i infinit?; … res no fos polític?; … no haguéssim conversat?

 

I si paréssim de qüestionar-nos les coses

… què passaria?

 

Aquesta exposició recull els projectes finals de la línia Art i Tecnologia de la Imatge (ATI) del màster en Producció i Investigació Artística de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.

I SI…