I Wild, Yes. Breza Cecchini

Lloc: Galería Alegría
Ronda de la vía 7
08903 L'Hospitalet
Preu: Activitat gratuïta
Exposició
I Wild, Yes. Breza Cecchini